Πώς να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις συγχρονισμού στο Microsoft Edge

Το Microsoft Edge συγχρονίζει επεκτάσεις σε όλες τις συσκευές σας και δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Το Microsoft Edge μπορεί πλέον να συγχρονίσει όλες τις εγκατεστημένες επεκτάσεις σας σε όλες τις συσκευές στις οποίες είστε συνδεδεμένοι με την έκδοση Chromium του προγράμματος περιήγησης ιστού.Η δυνατότητα συγχρονισμού επεκτάσεων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά εάν δεν είναι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις προφίλ.Σε αυτό οδηγός, θα μάθετε τα βήματα για να ενεργοποιήσετε (και να απενεργοποιήσετε) το συγχρονισμό για επεκτάσεις στις Microsoft Edge.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις συγχρονισμού στο Microsoft Edge

Για να συγχρονίσετε επεκτάσεις Edge σε όλες τις συσκευές σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Ανοιξε Microsoft Edge.

 2. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις και άλλα (με τρεις κουκκίδες) κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία.

 3. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις. 4. Κάντε κλικ στο Προφίλ.

 5. Κάντε κλικ στο Συγχρονισμός επιλογή.

  Microsoft Edge sync option selected

  Ορίστηκε η επιλογή συγχρονισμού Microsoft Edge
 6. Αναψε το Επεκτάσεις διακόπτης εναλλαγής.

  Microsoft Edge enable extension sync

  Το Microsoft Edge ενεργοποιεί τον συγχρονισμό επέκτασης

Μόλις ολοκληρώσετε τα βήματα, κάθε φορά που εγκαθιστάτε και διαμορφώνετε μια νέα επέκταση, θα συγχρονίζεται σε όλες τις άλλες συσκευές σας όπου χρησιμοποιείτε επίσης το Microsoft Edge.

Πώς να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις συγχρονισμού στο Microsoft Edge

Για να αποτρέψετε το Microsoft Edge από το συγχρονισμό επεκτάσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοιξε Microsoft Edge.

 2. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις και άλλα (με τρεις κουκκίδες) κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία.

 3. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στο Προφίλ.

 5. Κάντε κλικ στο Συγχρονισμός επιλογή.

  Microsoft Edge sync option selected

  Ορίστηκε η επιλογή συγχρονισμού Microsoft Edge
 6. Κλείσε το Επεκτάσεις διακόπτης εναλλαγής.

  Microsoft Edge disable extension sync

  Το Microsoft Edge απενεργοποιεί τον συγχρονισμό επέκτασης

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα, το Microsoft Edge δεν θα συγχρονίζει πλέον επεκτάσεις σε όλες τις συσκευές σας.