Πώς να βρείτε δημόσια διεύθυνση IP με το PowerShell στα Windows 10

Ποια είναι η δημόσια διεύθυνση IP μου; Ακολουθούν τα βήματα για να μάθετε χρησιμοποιώντας μια εντολή PowerShell.

Ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης του Διαδικτύου, ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) σάς παρέχει επίσης μια δημόσια διεύθυνση IP (Internet Protocol), η οποία εκχωρείται στον δρομολογητή (μόντεμ) για την αναγνώριση του δικτύου σας και τη σύνδεση στο διαδίκτυο.Αν και, συνήθως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτές τις πληροφορίες, μερικές φορές είναι σημαντικό να γνωρίζετε την τρέχουσα δημόσια διεύθυνση IP σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας ή την πρόσβαση σε απομακρυσμένες υπηρεσίες, όπως το SFTP, VPNή ιδιωτικό ιστότοπο χωρίς όνομα τομέα.Σε αυτό οδηγός, θα μάθετε τα βήματα για να μάθετε τη δημόσια διεύθυνση IP του δικτύου σας χρησιμοποιώντας το PowerShell Windows 10.

Πώς να αποκτήσετε εξωτερική διεύθυνση IP στα Windows 10

Για να μάθετε τη δημόσια διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το PowerShell, ακολουθήστε τα εξής βήματα:  1. Ανοιξε Αρχή.

  2. Ψάχνω για PowerShell και κάντε κλικ στο κορυφαίο αποτέλεσμα για να ανοίξετε την εμπειρία.

  3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να βρείτε τη δημόσια διεύθυνση IP και πατήστε Εισαγω:    (Invoke-WebRequest ifconfig.me/ip). Περιεχόμενο. Περικοπή ()

    PowerShell public IP address command

    Εντολή δημόσιας διεύθυνσης IP PowerShell

Μόλις ολοκληρώσετε τα βήματα, θα έχετε κατανόηση της εξωτερικής διεύθυνσης που έχει εκχωρήσει ο ISP σας στη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.